img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Taeniopteryx araneoides Klapálek, 1902

Rozšírenie na Slovensku:

 

Jediný výskyt druhu T. araneoides bol zaznamenaný v povodí dolného Váhu pri obci Slavnica (Pazsicki, 1914) v Panoniku. Ide o hyporitrálovú lokalitu aj keď druh sa považuje za potamálový v 5. ráde toku s nadmorskou výškou 225 m n. m. na flyšovom geologickom podloží. Dnes je už na Slovensku považovaný za vyhynutý druh ale už aj na prelome 19. a 20 storočia bol považovaný za vzácny a málo prebádaný druh.

Jeho charakteristickým znakom je krátkokrídlosť samcov. U samíc z pravidla chýba priečna žilka medzi R a predným okrajom predného krídla. U Samcov je tiež krátka subgenitálna platnička, ktorá nezakrýva zospodu subgenitálnu oblasť, cerky sú zakončené krátkym tŕnikom. Rozpätie krídel u samíc je 25-32 mm. Doba lietania imág je marec až apríl. Larvy majú silne redukované pošvy stredo- a zadohrude (Winkler, 1957).


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Taeniopteryx araneoides. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/taeniopteryx/taeniopteryx-araneoides-klapalek-1902/Accessed on current date.