img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Taeniopteryx auberti KIS & SOWA, 1964

Rozšírenie na Slovensku:

 

 Taeniopteryx auberti je najrozšírenejším druhom z rodu u nás. Osídľuje podhorské oblasti v povodiach horného Váhu, Nitry, Hrona, Ipľa, Oravy, Slanej a Laborca. Ide o druh ekoregiónu karpatikum. Je ho možné nájsť v tokoch s rádom 1 – 7 pričom jadro výskytu je v tokoch 4. – 6. rádu. T. auberti sa predovšetkým objavuje v hyporitrálových a metaritrálových častiach toku. Najväčší počet lokalít výskytu bol na karbonátovom podloží, ale vyskytoval sa aj na ostatných troch podložiach. Je badateľná úzka väzba na výskyt v malých tokoch. Pri larvách tergity hrude a bruška s tŕňovitými výrastkami. Larvy sa živia drvením popadaného lístia. Ide o predjarný druh s ukončeným vývinom vo februári až v marci (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Taeniopteryx auberti. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/taeniopteryx/taeniopteryx-auberti-kis-sowa-1964/Accessed on current date.