img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Taeniopteryx nebulosa (LINNAEUS, 1758)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Taeniopteryx nebulosa, charakteristický širokou ekologickou valenciou, obsadzuje habitaty od nížin až po horské oblasti. Vyskytuje sa predovšetkým  vo väčších tokoch s miernym prúdením a submerznou vegetáciou. Prítomný je v tokoch 2. – 8. rádu v povodiach Moravy, Dunaja, dolného a horného Váhu, Hrona a Laborca. Preferuje hlavne toky v oblastiach s flyšovým a neovulkanickým podložím. Nájdený bol v malých a stredných tokoch predovšetkým metapotamálu, ale zaznamenaný je tiež z ritrálových častí.

Hlava a pronotum dospelých jedincov je tmavohnedá, mesonotum a metanotum je lesklo čierne. Tykadlá sú dlhšie než celé telo. Krídla sú zľahka „zadymené“. Abdominálne tergity na prednom konci svetlejšie než na zadnom. Cerky samcov guľovité, cerky samíc vláknité a  8-9 článkové. Rozpätie krídel u samcov je 8-10 mm, u samíc 22-25 mm. Imága vylietajú do februára do apríla (Winkler, 1957). Larvy sú šedohnedé s tŕňmi na 1.-7. abdominálnom tergite. Dĺžka cca 13 mm. Živia sa drvením popadaných listov (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Taeniopteryx nebulosa. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/taeniopteryx/taeniopteryx-nebulosa-linnaeus-1758/Accessed on current date.