img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Taeniopteryx schoenemundi, MERTENS, 1923

Rozšírenie na Slovensku:

 

Taeniopteryx schoenemundi kolonizuje hlavne toky kolínneho stupňa, ale vyskytuje sa aj v planárnom či submontánnom stupni. Na Slovensku nie je bohato rozšíreným druhom. Nachádzaný je v povodiach Dunaja, horného Váhu, Nitry, Hornádu a Hnilca, Laborca a Tisy. Osídľuje predovšetkým toky meta- a hyporitrálu 3. – 5. rádu flyšového geologického podložia. Prítomný je v malých a stredných tokoch. Larva má na 1.-9. tergite bruška tŕňovité výrastky a živý sa drvením opadaných listov v toku (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Taeniopteryx schoenemundi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/taeniopteryx/taeniopteryx-schoenemundi/Accessed on current date.