img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra bronislawi Sowa, 1966

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra bronislawi relatívne nedávno popísaný druh zo Slovenska  Sowa, 1970 (Krno a Holova, 2005). Ide výhradne o druh z karpatika žijúci len vo východnej časti Slovenska. Dominuje v povodí Tisy a sú zriedkavé nálezy z povodí Tople a Laborca. Vyznačuje sa úzkou ekologickou valenciou. Z výsledkov je zrejmé, že ide o podhorský druh epiritrálu, metaritrálu a eukrenálu. Vyskytuje sa len v malých tokoch flyšového podložia s dominantným výskytom v tokoch 2. – 4. rádu.

Larva je podobná ako pri druhu L. nigra, akurát oveľa róbusnejšieho tvaru (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra bronislawi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-bronislawi-sowa-1966/Accessed on current date.