img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra hippopus KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovensku:

 

Najfrekventovanejším druhom na Slovensku v rámci celej plecopterofauny je Leuctra hippopus, ktorý sa nachádza prakticky vo všetkých tokoch. Napriek tomu sa L. hippopus nejaví ako zhladiska nami skúmaných faktorov ako euryekný druh so širokou ekologickou valenciou. Z ekologického hľadiska je takmer identický s druhom L. fusca. Rovnako ako L. fusca sa vyskytuje v kolínnych a nižších podhorských nadmorských výškach vo všetkých našich povodiach. Preferuje meta- a hyporitrálové úseky malých tokov flyšových a karbonátových tokov. Rozdiel oproti L. fusca je v preferencii rádu toku. Najčastejšie sa vyskytoval v tokoch 3. – 5. rádu.

U samcov iba je na 8. abdominálnom tergite pár dlhých, rovnobežných , na konci paličkovito rozšírených výbežkov. Na 9. tergite je jediná pigmentovaná plôška, ktorá je značne rozsiahla, zahalujúca takmer celú strednú plochu tergitu. Supraanálny lobus pomerne značne objemný, za ktrátkou stopkou krídlovito rozšírený do strán. Subgenitálna platnička samcov je so zretelne vyvinutými, vzadu tupo zaokrúhlenými lalokmi. Samce merajú 5 – 7 mm s rozpätím 13 – 17 mm, samice 6 -9 mm s rozpätím 14 – 19 mm. Imága lietajú od marca do júna (Winkler, 1957).

Larva je skromne ochlpená na okraji pronota i abdominálnych tergitoch. Okrajové ochlpenie predohrude dosahuje 1/6 dĺžky predohrude. Na štetoch sú krátke štetinky. Hlava je rovnomerne hnedo zafarbená. Dosahuje veľkosť 6 – 8,5 mm (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra hippopus. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-hippopus-kempny-1899/Accessed on current date.


samica, 19. 4. 2013, Martin