img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra rosinae KEMPNY, 1900

Rozšírenie na Slovensku:

Jeden z najcharakteristickejších zástupcov Vysokých Tatier je Leuctra rosinae. V menšom množstve sa vyskytuje aj v Nízkych Tatrách. Okrem týchto pohorí nebol inde zaznamenaný. Osídľuje povodia horného Váhu a Popradu a Dunajca. L. rosinea je jeden z najvyššie sa vyskytujúcich zástupcov pošvatiek u nás s dominantným výskytom v supramontánnom stupni. Ide o silne epiritrálový druh zaznamenaný aj v plesách a prameňoch. Vyskytuje sa len na kryštalinickom a karbonátovom podloží. Dominuje v malých tokoch 1. a 2. rádu.

8. abdominálny tergit samcov má podobný mostík ako L. armata. Je však naviac opatrený zosilnenou, plasticky vyústujúcou lištou v podobe nazad otvorenéj podkovy. Jej konce vzadu nepatrne prečnievajú. Na 9. tergite 2 úzke, dlhé pigmentové plôšky. Supraanálny lobus je úzky a dlhý ku koncu mierne rozšírený. Samce sú veľké 6 – 7 mm s rozpätím 12 – 13 mm a samice sú veľké 8 – 9 mm s rozpätím 16 – 18 mm. Imága lietajú od mája do augusta (Winkler, 1957).

Larva má na prednom okraji a po stranách pronota malý počet tuhých, tupých štetín. Predohruď je asi tak dlhá ako široká. Tergity bruška sú s nepravidelnými dlhými chĺpkami (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra rosinea. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-rosinae-kempny-1900/Accessed on current date.